TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 33   Issue : 2  Year : 2019

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Normal voiding curve []
. 2016; 30(6): 571-574 | DOI: 10.5222/JTAPS.2016.571  

Normal voiding curve

İsmail Yağmur
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa

The configuration of voiding curve created with numerical
parameters obtained by uroflowmetry is also very important.
In this review, measurement parameters used in order
to ensure standardization of the interpretation of the uroflowmetry
results and their implications will be discussed.

Keywords: Uroflowmetry, voiding curve, Uroflowmetry


Normal idrar akım eğrisi

İsmail Yağmur
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Üroflovmetri ile elde edilen sayısal parametrelerle birlikte
oluşturulan işeme eğrisinin şekli de oldukça önemlidir.
Bu derlemede, üroflovmetri sonucunun yorumlanmasında
standardizasyonun sağlanması amacıyla kullanılan ölçüm
parametrelerinin ve gösterdikleri anlamlar başlıklar halinde
tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Üroflovmetri, işeme eğrisi, Üroflovmetri


İsmail Yağmur. Normal voiding curve. . 2016; 30(6): 571-574

Corresponding Author: İsmail Yağmur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale