TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 33   Issue : 2  Year : 2019

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Laparoscopic cholecystectomy []
. 2016; 30(3): 197-202 | DOI: 10.5222/JTAPS.2016.197  

Laparoscopic cholecystectomy

Şenol Emre, Gonca Topuzlu Tekant, Osman Faruk Şenyüz
Istanbul University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Istanbul

Laparoscopic cholecystectomy has become a more frequently performed operation in children due to increased number of cholecystectomy indications, decreasing trend of laparoscopic cholecystectomy contraindications as a result of increased experience. Laparoscopic cholecystectomy has been popularized within a short time, and become a gold standard method used in a substantial number of cases with indication of cholecyctectomy as a result of its short duration of hospital stay, better cosmetic results, lower rates of postoperative pain, and ileus. Complications can be reduced if methodological steps known as “critical view of safety” is followed. In the current article, indications and contraindications of laparoscopic cholecystectomy, surgical techniques, their complications and treatment of these complications have been reviewed.

Keywords: Gallbladder, cholecystectomy, child


Laparoskopik kolesistektomi

Şenol Emre, Gonca Topuzlu Tekant, Osman Faruk Şenyüz
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Laparoskopik kolesistektomi, çocuk yaş grubunda hem kolesistektomi endikasyonu konulan olgulardaki artış hem de laparoskopik kolesistektomi kontrendikasyonlarının artan tecrübe nedeniyle azalması ile daha sık yapılan bir ameliyat haline gelmiştir. Laparoskopik yöntem açık yönteme göre, hastanede kalış süresinin kısalığı, daha iyi estetik sonuçlar, ameliyat sonrası daha az ağrı ve ileus nedeniyle kısa sürede yaygınlaşmış ve kolesistektomilerin önemli bir bölümünde altın standart haline gelmiştir. Güvenli kolesistektomi olarak adlandırılabilecek yöntem basamaklarına uyulursa komplikasyonlar oldukça azaltılabilir. Bu makalede laparoskopik kolesistektomi endikasyonları, kontrendikasyonları, cerrahi teknik ve komplikasyonlar ve komplikasyonlara yönelik tedaviler derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Safra kesesi, kolesitektomi, çocuk


Şenol Emre, Gonca Topuzlu Tekant, Osman Faruk Şenyüz. Laparoscopic cholecystectomy. . 2016; 30(3): 197-202

Corresponding Author: Şenol Emre, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale