TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 33   Issue : 1  Year : 2019

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article 
Awareness in the Management of Children who Ingested Corrosive Substances []
. 2019; 33(2): 39-44 | DOI: 10.5222/JTAPS.2019.02438  

Awareness in the Management of Children who Ingested Corrosive Substances

TÜLİN ÖZTAŞ1, Muhammet Asena2, Salim Bilici1
1Department Of Pediatric Surgery, University Of Health Sciences Gazi Yaşargil Training And Research Hospital, Diyarbakır/turkey
2Department Of Pediatric, University Of Health Sciences Gazi Yaşargil Training And Research Hospital, Diyarbakır/turkey

INTRODUCTION: The purpose of study is to evaluate the knowledge level of the doctors about the management of the children that ıngested corrosive substances and to constitute awareness in order to prevent the problems that occur during the evaluation of the cases.
METHODS: 126 physicians, who work at emergency services of the second and tertiary care hospitals and primary health center of the city center and districts of Diyarbakır, are included study. Study was conducted through survey that is composed of two sections. In the first section, demographics of the participants were evaluated. In the second section, participants were asked questions that evaluate the emergency approaches to the patients who ingested corrosive substances.
RESULTS: 15.1% (n=19) of the participants were emergency medicine physician, whereas 19.9% (n=25) were pediatrician, 28.5% (n=36) were pediatric resident and 36.5% (n=46) were general practitioner. 57.1% of the doctors declared that they request blood gas analysis, hemogram, chest and abdominal x-ray from the patients who ingested corrosive substances. %40 of the doctors expressed that they don’t have enough knowledge about treatment. %23 of the doctors stated that they called the poison call center for the cases that ingested bleach but don’t have any symptoms, whereas %31.8 of the doctors reported that they refered the patients. %78.5 of the doctors stated that they evaluate the thinner as corrasive substance. %7.9 of the doctors declared that they didn't prepare forensic report about the cases, whereas %17.5 of them stated that they didn't evaluate those cases as child abuse or negligence.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings of this study suggest that there are different approach towards the cases that ingested corrosive substances among the doctors who encountered those cases for first time, beside the fact that there is a tremendous lack of knowledge about the subject and high rate of consultation to poison call center.

Keywords: corrosive substances, children, child abuse and neglect


Koroziv madde içen çocukların yönetiminde farkındalık

TÜLİN ÖZTAŞ1, Muhammet Asena2, Salim Bilici1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı koroziv madde içen çocukların yönetiminde hekimlerin bilgi düzeylerini değerlendirmek ve olguların değerlendirilmesinde yaşanan sorunları önlemek için farkındalık oluşturmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Diyarbakır il ve ilçelerinde ikinci ve üçüncü basamak hastanelerin acil servisinde görev yapan ve sağlık ocağında çalışan 126 doktor çalışmaya katıldı. Çalışma iki bölümden oluşan anket şeklinde yapıldı. İlk bölümde katılımcıların demografik özellikleri değerlendirildi. İkinci bölümde koroziv madde içen hastaya acil yaklaşımı değerlendiren sorular soruldu.
BULGULAR: Çalışmaya katılan hekimlerin %15.1’u (n=19) acil tıp uzmanı, %19.9 ‘u (n=25) çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, %28.5’i(n=36)’sı çocuk sağlığı ve hastalıkları asistanı, %36.5’i (n=46) ise pratisyen hekimdi. Hekimlerin %56.3’ü koroziv madde içen hastalardan akciğer ve ayakta direk karın grafisi, hemogram, kan gazı tetkiklerini istediklerini belirtti. Doktorların %40’ı tedavi konusunda yeterli bilgisi olmadığını bildirdi. Çamaşır suyu içen ve semptomu olmayan olgularda %23’ü zehir danışmayı aradığını bildirirken, %31,8‘i çocuk cerrahisine sevk ettiğini bildirdi. Hekimlerin %78.5’i tineri koroziv madde olarak değerlendirdiğini bildirdi. Doktorların %7,9‘u adli rapor düzenlemediğini, %17.5’i’ çocuk istismarı ve ihmali yönüyle değerlendirmediğini belirtti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada koroziv madde içen olgularda hastayla ilk karşılaşan hekimler arasında yaklaşımın farklı olduğu, azımsanmayacak oranda bilgi eksikliği olduğu, zehir danışma merkezine danışma oranlarının yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: koroziv madde, çocuk, çocuk istismar ve ihmali


TÜLİN ÖZTAŞ, Muhammet Asena, Salim Bilici. Awareness in the Management of Children who Ingested Corrosive Substances. . 2019; 33(2): 39-44

Corresponding Author: TÜLİN ÖZTAŞ, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2019 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale